DỊCH TỪ BẢN TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Bấm (Toàn bộ)
 Trang
 Quyết định
 7.6  Các tư thế  188
 7.7.4  Thời gian và số đạn  191
 7.7.5  Thông số kỹ thuật súng  192
 7.5  Quần áo và trang bị  180
 6.18.3.14  Giải quyết bằng điểm trong Chung kết  142
 6.8  Nhiệm vụ, chức năng của Ban giám khảo    94
 6.17.1  Lắp đạn, bắn trước sau quy định  121
 6.17  Cách thức chung kết 10m  139
 6.17.2  Chung kết 10m  123
 6.17.3  Chung kết 3 tư thế  126
 8.12  Hộp kiểm tra súng (Trong lượng súng, lực cò)  216
 6.11  Thể thức thi đấu
 6.11.1  Luật 50m, 10m
 6.11.1.1  Thời gian chuẩn bị và bắn thử
 6.11.1.2  Bắt đầu bắn tính điểm
 6.2.3.5  Phát bắn thử