Kỷ lục quốc gia: Súng ngắn bắn nhanh nam

Cập nhật ngày 28.08.2019

25m Súng ngắn bắn nhanh nam
Tiêu chuẩn 589 Hà Minh Thành Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2011
581 Pham Cao Sơn Hải Phòng Xuất sắc QG Hải Phòng 2009
576 Pham Cao Sơn Hải Phòng VĐ ĐNÁ Việt Nam 2008
Trịnh Quốc Việt
(Bia cũ) 594 Nguyễn Quốc Cường Quân đội
Chung kết 31 Hà Minh Thành Quân đội SEASA 34 INA 22.08.2019
30 Hà Minh Thành Quân đội ĐH TT TQ 7 Hà Nội 24.11.2014
26 Kiều Thanh Tú Hà Nội Cúp QG Hà Nội 19.04.2014
24 Hà Minh Thành Quân đội Cúp QG Hà Nội 2013
29 Hà Minh Thành Quân đội SEAg 26 2011
774,1 Hà Minh Thành Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 26.06.2009
772,4 Phạm Cao Sơn Hải Phòng Xuất sắc QG Hà Nội 26.06.2009
771,0 Trịnh Quốc Việt Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2011
Đồng đội 1.730 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 23.10.2017
1.723 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2011
1.713 ĐT QG SEASA 32 2008
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment