Kỷ lục quốc gia: 50m Súng ngắn nam

Cập nhật ngày 28.08.2019

50m Súng ngắn bắn chậm nam
Tiêu chuẩn 568 Hoàng Xuân Vinh Quân đội ASIAN Games Hàn Quốc 20.09.2014
564 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch TG 51 Tay.Ban.Nha 09.09.2014
563 Nguyễn Mạnh Tường BCA SEAg 23 Philippine 2005
562 Ngô Hữu Kính Đg sắt HP
Chung kết 183,4 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội ASIAN G 17 Hàn Quốc 20.09.2014
658,5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Olympic 30 Anh 2012
656,8 Nguyễn Mạnh Tường BCA SEAg 23 Philippine 2005
Đồng đội 1.670 ĐT QG AISAN G 17 Hàn Quốc 20.04.2014
1.660 Quân đội Cúp QG Hà Nội 18.04.2014
1.657 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2003
1.652 ĐT QG VĐ ĐNÁ 24 Việt Nam 2000
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment