Cập nhật ngày 28.08.2019

10m Súng ngắn hơi nam
Tiêu chuẩn 587 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2012
587 Trần Quốc Cường Hải Dương Xuất sắc QG Hà Nội 2012
584 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2010
579 Nguyễn Mạnh Tường BCA
Chung kết 242,8 Trần Châu Tùng Hà Nội Cúp QG Hà Nội 22.03.2018
241,9 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 17.09.2017
236,6 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Cúp Thế giới Ấn Độ 28.02.2017
207,0 Hoàng Xuân Vinh Quân đội ĐH TT TQ 7 Hà Nội 26.11.2014
202,8 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Cúp Thế giới Mỹ 29.03.2014
202,5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch QG Hà Nội
200,8 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Cúp Thế giới Hàn Quốc 2013
688,2 Trần Quốc Cường Hải Dương Xuất sắc QG Hà Nội 2012
688,1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2012
684,5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2010
Đồng đội 1.735 Quân đội ĐH TT TQ 7 Hà Nội 26.11.2014
1.734 ĐT QG VĐ châu Á 12 Quatar 15.01.2012
1.729 ĐT QG SEASA 26 Việt Nam 2002