NICOSIA, CYP (Bản đồ)

06.03 – 12.03.2020

 
 Đội tuyển Việt nam không tham dự
 Nhật ký giải  Danh sách đăng ký thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL QG
       mới
 06.03  15:00  Đĩa bay Skeet nữ – 1
 07.03  15:00  Đĩa bay Skeet nữ – 2
 15:00  Đĩa bay Trap nữ – 1
 21:15  Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết 
 08.03  15:00  Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội
 15:00  Đĩa bay Trap nữ – 2
 21:00  Đĩa bay Trap nữ – Chung kết 
 22:00  Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – Chung kết 
 09.03  15:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
 22:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội  - Chung kết 
 10.03  15:00  Đĩa bay Skeet nam – 1
 11.03  15:00  Đĩa bay Skeet nam – 2
 15:00  Đĩa bay Trap nam – 1
 22:00  Đĩa bay Skeet nam – Chung kết 
 12.03  15:00  Đĩa bay Trap nam – 2
 21:00  Đĩa bay Trap nam – Chung kết 

 

——————————————————————————————