TIÊU CHUẨN PHONG CẤP THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA TỪ 2020
Tải về PDF

Kiện tướng quốc tế:

- Huy chương Vàng cá nhân Vô địch đông nam Á, Đại hội thể thao Đông nam Á

- Huy chương Vàng, Bạc, Đồng các nhân các giải Châu Á

- Các nhân xếp hạng thứ 10 trở lên tại các giải Thế giới và Olymic

———

 
  TT NỘI DUNG   KIỆN TƯỜNG   DBKT   CẤP I 
NAM
1 Súng ngắn hơi nam 16t, 18t  565  560  550
2 Súng trường hơi nam – 16t  570  560  555
3 Súng trường hơi nam – 18t  575  570  560
4 Súng trường hơi phổ thông nam – 16t  370  360  350
5 Súng trường hơi phổ thông nam – 18t  550  540  530
6 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – 16t, 18t -  545  535  525
7 Súng trường hơi di động hỗn hợp nam -16t, 18t  360  350  335
NỮ
1 Súng ngắn hơi nữ – 16t, 18t  565  555  540
2 Súng trường hơi nữ - 16t  570  560  555
3 Súng trường hơi nữ - 18t  575  570  560
4 Súng trường hơi phổ thông nữ - 16t  360  350  340
5 Súng trường hơi phổ thông nữ - 18t  540  530  520
6 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - 16t, 18t  540  530  520
7 Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ - 16t, 18t  350  340  325