Kỷ lục trẻ quốc gia: Hỗn hợp đồng đội

ĐIỂM ĐƠN VỊ TÊN GIẢI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp
Tiêu chuẩn  561 Quân đội VĐ trẻ QG Nhổn, HN 06.07.2019
 279 Nguyễn Thu Trang
 282 Lê Anh Dũng
10m Súng trường hơi hỗn hợp
Tiêu chuẩn  605,9 Vĩnh Phúc VĐ trẻ QG Nhổn, HN 09.07.2019
 306,4 Đỗ Thuý Hiền
 299,5 Trần Quốc Thắng
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment