ĐIỂM ĐƠN VỊ TÊN GIẢI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
Tiêu chuẩn 542 Dương Thị Trang Quân đội VĐ trẻ QG  Nhổn, HN 04.07.2019
518 Dương Thị Trang Quân đội VĐ trẻ QG 19.07.2018
366 Nguyễn Thị Hoan Hà Nội VĐ trẻ QG  30.07.2014
350 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân đội VĐ trẻ QG 2011
Đồng đội 1.487 Quân đội VĐ trẻ QG  Nhổn, HN 04.07.2019
1.398 Hà Nội VĐ trẻ QG 19.07.2018
1.044 Hà Nội VĐ trẻ QG  30.07.2014
991 Đắk Lắk VĐ trẻ QG  30.07.2014
956 Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
Tiêu chuẩn 363 Dương Thị Trang Quân đội VĐ trẻ QG  Nhổn, HN 06.07.2019
354 Đào Thị Thu Hằng Quân đội VĐ trẻ QG 2013
345 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân đội VĐ trẻ QG 2011
Đồng đội 993 Đắk Lắk VĐ trẻ QG  01.08.2014
978 Hà Nội VĐ trẻ QG  01.08.2014
960 Hà Nội VĐ trẻ QG 2009