Cập nhật 20.08.2019

ĐIỂM ĐƠN VỊ TÊN GIẢI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
10m Súng ngắn hơi nữ
Tiêu chuẩn 571 Lê Mai Thuỳ Trang Đồng Nai VĐ trẻ QG  Nhổn, HN 06.07.2019
565 Bùi Thuý Thu Thuỷ Hà Nội VĐ trẻ QG 22.07.2018
381 Triệu Thị Hoa Hồng TP HCM VĐ trẻ QG 2012
Chung kết 469.2 Nguyễn Minh Châu BCA VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.666 TP HCM VĐ trẻ QG  Nhổn, HN 06.07.2019
1.665 TP HCM VĐ trẻ QG 21.07.2018
1.116 Đồng Nai VĐ trẻ QG 2013
1.111 BCA VĐ trẻ QG 2011
1.072 Đồng Nai VĐ trẻ QG 2009
25m Súng ngắn thể thao nữ
Tiêu chuẩn 576 Bùi Thuý Thu Thuỷ Hà Nội VĐ trẻ QG 20.07.2018
567 Triệu Thị Hoa Hồng TP HCM VĐ trẻ QG 2012
565 Nguyễn Thùy Dung A Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Chung kết 768.5 Nguyễn Thùy Dung A Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.678 Đồng Nai VĐ trẻ QG  28.07.2014
1.676 Hải Dương VĐ trẻ QG 2013
1.635 TP HCM VĐ trẻ QG 2012
1.630 Đồng Nai VĐ trẻ QG 2011
1.618 TP HCM VĐ trẻ QG 2010