Kỷ lục trẻ quốc gia: Súng trường di động nam

Cập nhật

NỘI DUNG ĐIỂM THÀNH TÍCH ĐƠN VỊ TÊN GIẢI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
Tiêu chuẩn 570 Ngô Hữu Vượng Hà Nội VĐ trẻ QG 2009
Đồng đội 1.582 Hải Phòng VĐ trẻ QG 20.07.2018
1.568 Hà Nội VĐ trẻ QG 2013
1.556 Hà Nội VĐ trẻ QG 2009
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam
Tiêu chuẩn 376 Ngô Hữu Vượng Hà Nội VĐ trẻ QG 2009
Đồng đội 1.045 Quân đội VĐ trẻ QG 2010
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment