Cập nhật ngày 28.08.2019

10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
Tiêu chuẩn 576 Quân đội VĐ QG Hà Nội 07.10.2019
289 Lê Thị Linh Chi
287 Nguyễn Hoàng Phương
573 Hải Dương Xuất sắc QG Hà Nội 26.07.2019
284 Phạm Thị Hà
289 Trần Quốc Cường
769 ĐT QG Cúp TG Ấn Độ 27.03.2019
379 Lê Thị Linh Chi Quân đội
390 Trần Quốc Cường Hải Dương
762 ASIAN G 18 Indonesia 19.08.2018
378 Lê Thị Linh Chi Quân đội
384 Trần Quốc Cường Hải Dương
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
Tiêu chuẩn 613,1 Vĩnh Phúc Xuất sắc QG Hà Nội 28.07.2019
309,6 Đỗ Thuý Hiền
303,5 Trần Quốc Thắng
509,9 TP HCM Cúp QG Hà Nội 09.05.2019
254,8 Iwaki Ai
255,1 Thái Xuân Thông
811,0 ĐT QG SEASA Đài Loan 25.10.2018
460,2 Nguyễn Văn Quân Hải Dương
404,8 Nguyễ Thị Ngân Vĩnh Phúc
806,4 ĐT QG ASIAN G 18 Indonesia 25.10.2018
403,2 Iwaki Ai TP HCM
403,2 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội
Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
Tiêu chuẩn 124 ĐT QG SEASA 34 INA 25.08.2019
  65 Lê Nghĩa Hà Nội
  59 Hoàng Thị Tuất Hà Nội
124 ĐT QG SEASA 34 INA 25.08.2019
  63 Nguyễn Hoàng Điệp Hà Nội
  61 Nguyễn Thị Tuyết Mai Hà Nội
122 ĐT QG ASIAN G 18 Đài loàn 28.10.2018
  68 Lê Nghĩa Hà Nội
  54 Hoàng Thị Tuất Hà Nội