Trap nữ
Tiêu chuẩn 109 Hoàng Thị Tuất Hà Nội SEASA 34 INA 24.08.2019
65 Hoàng Thị Tuất Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2004
Chung kết 82 Hoàng Thị Tuất Hà Nội SEAg 21 Malaysia 2001
Đồng đội 171 ĐT QG VĐ châu Á 2004
Double Trap nữ
Tiêu chuẩn 98 Hoàng Thị Tuất Hà Nội SEASA 34 INA 26.08.2019
88 Hoàng Thị Tuất Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2011
Đồng đội 239 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2011
Skeet nữ
Tiêu chuẩn 88 Đinh Thị Hồng Thúy Hà Nội SEASA 34 INA 21.08.2019
65 Đinh Thị Hồng Thúy Hải Dương Vô địch QG Hà Nội 2006
Chung kết 82 Nguyễn Thị Đức Hạnh Hải Dương Vô địch QG Hà Nội 2006
Đồng đội 188 Hải Dương Vô địch QG Hà Nội 2006