Trap nam
Tiêu chuẩn 118 Lê Nghĩa Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2011
Chung kết 137 Lê Nghĩa Hà Nội SEAg 22 Hà Nội 2003
Đồng đội 316 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2004
Double Trap nam
Tiêu chuẩn 121 Lê Nghĩa Hà Nội SEASA 2005
111 Đào Xuân Thọ Hà Nội VĐ Châu Á 2004
Chung kết 153 Lê Nghĩa Hà Nội SEASA 2005
151 Đoàn Xuân Thọ Hà Nội Hà Nội 2003
Đồng đội 304 Vĩnh Phúc Vô địch QG Hà Nội 2011
Skeet nam
Tiêu chuẩn 118 Mai Anh Tuấn Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2006
Chung kết
Đồng đội 321 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2006