10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
Tiêu chuẩn 565 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 23.07.2019
563 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội Cúp QG Hà Nội 05.05.2019
556 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội VĐ CLB QG Hà Nội 13.10.2018
549 Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng VĐ CLB QG Hà Nội 13.10.2018
546 Nguyễn Thị Hằng Quân đội Cúp QG Hà Nội 19.03.2018
382 Đặng Hồng Hà Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2010
378 Đặng Hồng Hà Hà Nội Xuất sắc QG Hà Nội 2004
Chung kết
Đồng đội 1.642 Quân đội Cúp QG Hà Nội 05.05.2019
1.610 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 13.10.2018
1.589 Quân đội Cúp QG Hà Nội 19.03.2018
1.106 Hà Nội ASIAN G 17 Hàn Quốc 26.09.2014
1.093 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2010
1.086 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2005
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
Tiêu chuẩn 379 Đặng Hồng Hà Hà Nội Xuất sắc QG Hà Nội 17.09.2013
378 Đặng Hồng Hà Hà Nội Cúp QG Hà Nội 2013
377 Nguyễn Thị Hằng Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2005
Chung kết 459,7 Đặng Hồng Hà Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2001
Đồng đội 1.090 Hà Nội Cúp QG Hà Nội 11.03.2015
1.074 Vô địch QG Hà Nội 2003