10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
Tiêu chuẩn 586 Ngô Hữu Vượng Hà Nội Cúp QG Hà Nội 20.04.2014
583 Ngô Hữu Vượng Hà Nội Cúp QG Hà Nội 2013
575 Trần Hoàng Vũ Hà Nội Xuất sắc QG Hà Nội 2008
Chung kết 661,6 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương Cúp QG Hà Nội 2014
Đồng đội 1.695 Hà Nội Cúp QG Hà Nội   20.04.2014
1.684 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2012
1.675 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2007
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam
Tiêu chuẩn 385 Trần Hoàng Vũ Hà Nội Xuất sắc QG Hà Nội 2010
Đồng đội 1.131 Hà Nội Cúp QG Hà Nội 12.03.2015
1.123 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2012
1.111 Quân đội Cúp QG Hà Nội 2010