Cập nhật ngày 27.08.2019

10m Súng ngắn hơi nữ
Tiêu chuẩn 578 Bùi Thuý Thu Thuỷ Hà Nội Cúp TG GER 29.05.2018
575 Lê Thị Linh Chi Quân đội Cúp QG Hà Nội 19.03.2018
386 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2013
384 Nguyễn Minh Châu BCA Vô địch QG Hà Nội 2011
383 Lê Thị Linh Chi Quân đội SEAg 22 Hà Nội 2003
382 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Hải Dương
Chung kết 237,8 Bùi Thuý Thu Thuỷ Hà Nội Cúp QG Hà Nội 05.05.2019
236,7 Lê Thị Linh Chi Quân đội Xuất sắc QG TP HCM 23.09.2018
235,6 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Dương Cúp QG Hà Nội 05.04.2018
198,8 Nguyễn Thu Vân BCA Cúp QG Hà Nội 10.03.2015
198,3 Nguyễn Thu Vân BCA Xuất sắc QG Hà Nội 19.05.2014
197,9 Bùi Thuý Hạnh Quân đội Cúp QG Hà Nội 20.04.2014
197,3 Lê Thị Linh Chi Quân đội Cúp QG Hà Nội 20.04.2014
194,0 Đặng Lê Ngọc Mai BCA Xuất sắc QG Hà Nội 2013
481.6 Nguyễn Minh Châu BCA Vô địch QG Hà Nội 2011
481,5 Lê Thị Linh Chi Quân đội SEAg 22 Hà Nội 2003
Đồng đội 1.698 ĐT QG SEASA 34 INA 23.08.2019
1.694 Quân đội Cúp QG Hà Nội 19.03.2018
1.137 Quân đội Cúp QG Hà Nội 2012
1.134 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2003
25m Súng ngắn thể thao nữ
Tiêu chuẩn 589 Phạm Thị Hà Hải Dương Vô địch QG Hà Nội 2009
580 Đào Thị Minh Tâm Hải Phòng
Chung kết   35 Đặng Lê Ngọc Mai CAND VĐ CLB QG Hà Nội 16.10.2018
  34 Nguyễn Thu Vân CAND VĐ CLB QG Hà Nội 16.10.2018
  31 Phạm Thị Hà Hải Dương VĐ CLB QG Hà Nội 16.10.2018
  30 Nguyễn Thùy Dung Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 22.10.2017
  28 Phạm Thị Hà Hải Dương Xuất sắc QG Hà Nội 22.10.2017
  24 Nguyễn Thị Hường TP HCM Xuất sắc QG Hà Nội 2017
792.9 Phạm Thị Hà Hải Dương Vô địch QG Hà Nội 2009
Đồng đội 1.729 Quân đội Cúp QG Hà Nội 2005