Cập nhật ngày 28.08.2019

10m Súng ngắn hơi nam
Tiêu chuẩn 587 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2012
587 Trần Quốc Cường Hải Dương Xuất sắc QG Hà Nội 2012
584 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2010
579 Nguyễn Mạnh Tường BCA
Chung kết 242,8 Trần Châu Tùng Hà Nội Cúp QG Hà Nội 22.03.2018
241,9 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 17.09.2017
236,6 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Cúp Thế giới Ấn Độ 28.02.2017
207,0 Hoàng Xuân Vinh Quân đội ĐH TT TQ 7 Hà Nội 26.11.2014
202,8 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Cúp Thế giới Mỹ 29.03.2014
202,5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch QG Hà Nội
200,8 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Cúp Thế giới Hàn Quốc 2013
688,2 Trần Quốc Cường Hải Dương Xuất sắc QG Hà Nội 2012
688,1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2012
684,5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2010
Đồng đội 1.735 Quân đội ĐH TT TQ 7 Hà Nội 26.11.2014
1.734 ĐT QG VĐ châu Á 12 Quatar 15.01.2012
1.729 ĐT QG SEASA 26 Việt Nam 2002
50m Súng ngắn bắn chậm nam
Tiêu chuẩn 568 Hoàng Xuân Vinh Quân đội ASIAN Games Hàn Quốc 20.09.2014
564 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Vô địch TG 51 Tay.Ban.Nha 09.09.2014
563 Nguyễn Mạnh Tường BCA SEAg 23 Philippine 2005
562 Ngô Hữu Kính Đg sắt HP
Chung kết 183,4 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội ASIAN G 17 Hàn Quốc 20.09.2014
658,5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Olympic 30 Anh 2012
656,8 Nguyễn Mạnh Tường BCA SEAg 23 Philippine 2005
Đồng đội 1.670 ĐT QG AISAN G 17 Hàn Quốc 20.04.2014
1.660 Quân đội Cúp QG Hà Nội 18.04.2014
1.657 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2003
1.652 ĐT QG VĐ ĐNÁ 24 Việt Nam 2000
25m Súng ngắn bắn nhanh nam
Tiêu chuẩn 589 Hà Minh Thành Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2011
581 Pham Cao Sơn Hải Phòng Xuất sắc QG Hải Phòng 2009
576 Pham Cao Sơn Hải Phòng VĐ ĐNÁ Việt Nam 2008
Trịnh Quốc Việt
(Bia cũ) 594 Nguyễn Quốc Cường Quân đội
Chung kết 31 Hà Minh Thành Quân đội SEASA 34 INA 22.08.2019
30 Hà Minh Thành Quân đội ĐH TT TQ 7 Hà Nội 24.11.2014
26 Kiều Thanh Tú Hà Nội Cúp QG Hà Nội 19.04.2014
24 Hà Minh Thành Quân đội Cúp QG Hà Nội 2013
29 Hà Minh Thành Quân đội SEAg 26 2011
774,1 Hà Minh Thành Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 26.06.2009
772,4 Phạm Cao Sơn Hải Phòng Xuất sắc QG Hà Nội 26.06.2009
771,0 Trịnh Quốc Việt Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2011
Đồng đội 1.730 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 23.10.2017
1.723 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2011
1.713 ĐT QG SEASA 32 2008
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
Tiêu chuẩn 578 Nguyễn Mạnh Tường BCA Xuất sắc QG Hà Nội 2003
576 Nguyễn Trung Hiếu Hà Nội Cúp QG Hải Phòng 2003
574 Phạm Cao Sơn Hải Phòng Cúp QG Hải Phòng 2003
572 Phạm Cao Sơn Hải Phòng VĐ Châu Á Malaysia 2000
571 Trịnh Quốc Việt Hà Nội
568 Phạm Cao Sơn Hải Phòng ASIAN G Trung Quốc 1990
564 Nguyễn Quốc Cường Quân đội
Đồng đội 1.719 Hà Nội Cúp QG Hải Phòng 2000
25m Súng ngắn thể thao nam
Tiêu chuẩn 592 Hoàng Xuân Vinh Quân đội Cúp QG Hà Nội 2006
Đồng đội 1.746 Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2010
1.745 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2003
25m Súng ngắn Ổ quay nam
Tiêu chuẩn 590 Phạm Cao Sơn Hải Phòng Cúp QG Hải Phòng 2003
585 Phạm Cao Sơn Hải Phòng
Đồng đội 1.748 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2011
1.742 ĐT QG SEASA 24 Việt Nam 2000