10m Súng trường hơi nữ
Tiêu chuẩn 624,1 Lê Thị Mộng Tuyền TP HCM VĐ QG Hà Nội 06.11.2020
622,2 Dương Thị Mỹ Phượng TP HCM VĐ QG Hà Nội 04.10.2019
622,1 Nguyễn Thị Thảo Quảng Ninh VĐ CLB QG Hà Nội 15.10.2018
620,7 Nguyễn Huyền Trang Quân đội Xuất sắc QG TP HCM 22.09.2018
620,3 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc Xuất sắc QG TP HCM 22.09.2018
619,7 Dương Thị Chúc Hà Nội Xuất sắc QG TP HCM 22.09.2018
617,8 Iwaki Ai TP HCM Cúp TG KOR 22.04.2018
611,5 Đỗ Thu Thủy Hà Nội Cúp QG Hà Nội 24.03.2018
611,5 Nguyễn Thị Thu Trang Hải Dương Cúp QG Hà Nội 24.03.2018
408,2 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc VĐ ĐNÁ Việt Nam 05.11.2016
411,3 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc Cúp TG Đức 21.05.2016
396 Thẩm Thúy Hồng Hà Nội SEASA 31 Malaysia 2007
390 Đặng Thị Đồng Quân đội
Chung kết 248,3 Đỗ Thuý Hiền Vĩnh Phúc Xuất sắc QG Hà Nội 23.07.2018
247,7 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc Xuất sắc QG Hà Nội 15.09.2017
244,9 Iwaki Ai TP HCM Xuất sắc QG Hà Nội 15.09.2017
243,3 Đỗ Thu Thủy Hà Nội Cúp QG Hà Nội 07.04.2017
206,2 Dương Thị Chúc Hà Nội Cúp QG Hà Nội  08,03.2015
203,6 Nguyễn Thị Thảo Quảng Ninh Cúp QG Hà Nội  08.03.2015
201,1 Dương Thị Chúc Hà Nội Xuất sắc QG Hà Nội 2013
499.0 Thẩm Thuý Hồng Hà Nội VĐ ĐNÁ Malaysia 2007
Đồng đội 1.859,2 TP HCM VĐ QG Hà Nội 06.11.2020
1.850,3 Quân đội VĐ QG Hà Nội 06.11.2020
1.845,3 Quân đội Cúp QG Hà Nội 06.05.2019
1.844,2 Vĩnh Phúc ĐH TT TQ 8 Hà Nội 01.12.2018
1.838,4 Vĩnh Phúc VĐ CLB QG Hà Nội 15.10.2018
1.831,4 Quảng Ninh VĐ CLB QG Hà Nội 15.10.2018
1.822,4 Hà Nội Cúp QG Hà Nội 24.03.2018
1.177,0 TP HCM VĐ QG Hà Nội 23.10.2017
1.206 ĐT QG VĐ ĐNÁ Hà Nội 05.11.2016
1.176 Quân đội Cúp QG Hà Nội 2010
1.775 Quảng Ninh VĐ QG Hà Nội 2006
50m Súng trường nằm nữ
Tiêu chuẩn 602,7 Dương Thị Luyến Hà Nội VĐ ĐNÁ Hà Nội 03.11.2016
595 Đặng Thị Đông Quân đội SEA Games Philippine 1991
Đồng đội 1.780 ĐT QG VĐ ĐNÁ Hà Nội 03.11.2016
1.761 Quân đội VĐ QG Hà Nội 2011
1.760 Hải Phòng ĐH TT TQ 3 Hà Nội 1995
50m Súng trường 3 tư thế nữ
Tiêu chuẩn 1.158 Nguyễn Thị Phương Quân đội VĐ QG Hà Nội 08.10..2019
1.157 Nguyễn Thị Phương Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 27.07.2019
1.149 Nguyễn Thị Phương Quân đội Cúp QG Hà Nội 08.05.2019
1.139 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc ĐH TT C.Á 18 Indonesia 22.08.2018
   585 Nguyễn Thị Phương Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội  20.05.2016
   582 Nguyễn Thị Phương Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2011
   581 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Hà Nội Cúp QG Hải Phòng 2000
   579 Đặng Thị Hằng Hải Phòng
Chung kết 451,3 Nguyễn Thị Phương Quân đội Cúp QG Hà Nội 08.05.2019
450,9 Nguyễn Thị Phương Quân đội ĐH TT TQ 8 Hà Nội 03.12.2018
445,3 Nguyễn Huyền Trang Quân đội Cúp QG Hà Nội 23.03.2018
685,4 Nguyễn Thị Phương Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 20.05.2016
679,3 Nguyễn Thị Phương Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2011
677.6 Dương Thị Mỹ Phượng Hà Nội Cúp QG Hải Phòng 2000
Đồng đội 3.411 Quân đội VĐ QG Hà Nội 08.10.2019
3.385 Hà Nội VĐ QG Hà Nội 08.10.2019
3.344 Quân đội Cúp QG Hà Nội 08.05.2019
3.283 ĐT QG SEASA Đài Loan 29.10.2018
1.724 Quân đội VĐ QG Hà Nội 2002