10m Súng trường hơi nam
Tiêu chuẩn 595 Nguyễn Thành Nam Hà Nội Xuất sắc QG Hà Nội 14.09.2017
621,8 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội SEASA Việt Nam 07.11.2016
593 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Vô địch QG Hà Nội 04.12.2015
611,9 Phan Quang Vinh TP HCM Cúp TG Hàn Quốc 04.04.2013
592 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2008
585 Nguyễn Tấn Nam Hà Nội
Chung kết 248,1 Nguyễn Thành Nam Quân đội Vô địch QG Hà Nội 22.10.2017
247,7 Nguyễn Thành Nam Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 14.09.2017
241,7 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Cúp QG Hà Nội 06.04.2017
202,7 Hồ Việt Thanh Sang Quảng Nam Cúp QG Hà Nội 09.03.2015
202,4 Phan Quang Vinh TP HCM Xuất sắc QG Hà Nội 2013
693,7 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Xuất sắc QG Hà Nội 2008
Đồng đội 1.767 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 22.10.2017
1.839,1 ĐT QG Vô địch ĐNÁ Việt Nam 07.11.2016
1.759 Quân đội ĐH TT TQ 7 Hà Nội 23.11.2014
1.756 ĐT QG SEASA 31 Malaysia 2007
50m Súng trường nằm nam
Tiêu chuẩn 615,9 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Vô địch ĐNÁ Việt Nam 06.11.2016
600 Nguyễn Tấn Nam Hà Nội Cúp QG Hà Nội 2006
596 Nguyễn Xuân Thành Hải Dương Cúp QG Hải Phòng 1996
594 Trần Quang Vinh Quân đội Hà Nội
(Bia cũ) 591 Trần Bá Mạnh Quân đội
588 Phạm Sỹ Ký Hải Phòng
587 Vũ Bá Thụ
Chung kết 703,0 Nguyễn Tấn Nam Hà Nội Cúp QG Hà Nội 2006
Đồng đội 1.833,1 ĐT QG Vô địch ĐNÁ Việt Nam 06.11.2016
1.773 Quân đội Cúp QG Hà Nội 11.03.2015
1.771 Hà Nội Cúp QG Hà Nội 2006
50m Súng trường 3 tư thế nam
Tiêu chuẩn 1.162 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa Xuất sắc QG Hà Nội 22.05.2014
1.161 Nguyễn Văn Chương Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2012
1.158 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2011
1.152 Nguyễn Tấn Nam Hà Nội
1.141 Nguyễn Tấn Nam Hà Nội Cúp QG Hải Phòng 1996
1.132 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 1996
1.124 Mai Thích Hải Phòng
Chung kết 454,0 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội ĐH TT TQ 8 Hà Nội 02.12.2018
451,6 Nguyễn Văn Quân Hải Dương VĐ CLB QG Hà Nội 15.10.2018
446,3 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Cúp QG Hà Nội 24.03.2018
1.258,7 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa Xuất sắc QG Hà Nội 22.05.2014
1.257,0 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2013
1.253,1 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội Vô địch QG Hà Nội 2011
1.253,0 Nguyễn Tấn Nam Hà Nội Xuất sắc QG Hà Nội 2004
Đồng đội 3.463 Quân đội Vô địch QG Hà Nội 2012
3.432 ĐT QG SEA Games 24 Thái Lan 2007