Quyết định tập huấn
 Danh sách, thông tin Đội tuyển Bắn súng Quốc gia
 Thông tin súng của Đội tuyển Bắn súng QG
 Quy địch tuyển chọn đội tuyển Quốc gia
  (Tham dự SEA Games 28 – 2015)
 Thành tích tuyển chọn lần 1, 2, 3 và kiểm tra
 Quy địch tuyển chọn đội tuyển Quốc gia
  (Tham dự Olympic 31 – 2016)
 Lịch tuyển chọn
—————-Đợt 1 —.–(01.12 – 09.12) Vô địch QG
—————-Đợt 2 —– (10.12 – 12.12)
—————-Đợt 3 —– (13.12 – 16.12)