Ngày 19 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn:
Đồng đội:
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Lê Thị  Chung 1996 Đắk Lắk   76 87 60 77   300   HCV – KL
  2 Huỳnh Thị Mai  Khuyên 1997 Quảng Nam   82 75 70 69   296   HCB
  3 Lưu Thị ngọc  Ánh 1997 Đắk Lắk   85 71 70 68   294   HCĐ
4 Nguyễn Thị Kim Anh 1997 Tuyển trẻ QG 91 84 66 88 329 K.tra