- Quyết định danh sách Đội tuyển Bắn súng – Bắn cung QG
- Danh sách, thông tin Đội tuyển Bắn súng QG
- Thông tin súng của Đội tuyển Bắn súng QG
- Đo quần, áo bắn súng trường 2013 (ISSF – 2013)
- Điểm danh đội tuyển Bắn súng QG
- Phòng ở đội tuyển Bắn súng QG
- Tổng hợp thành tích đội thuyển Bắn súng QG 2013
 Kiểm tra 01.10 – 06.10.2013
 TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA – 2013
 THÀNH TÍCH KIỂM TRA HÀNG NGÀY
 Súng ngắn nam, nữ
 Súng trường nam, nữ
 Súng trường hơi di động nam
Nếu sai mã bảo vệ. Vui lòng COMMENT tên và sđt để nhận mã bảo vệ mới
Chỉ cung cấp cho thành viên Đội tuyển Bắn súng QG
———————————————————–
Nếu không xem được
Hãy tải về ứng dụng đọc văn bản PDF tại đây
Điện thoại đời cao không cần thao tác này.