50m Refle Prone Men’s Finals
15:00, 24.11.2014
KLQG: 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG - G.CHÚ
1 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 590 10,1 10,6 10,8 9,8 9,6 10,7 10,6 10,7 10,2 9,3 102,4 692,4    Vàng
2 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 590 9,0 10,1 10,0 10,2 10,1 10,1 10,8 10,8 10,2 9,6 100,9 690,9 1,5  Bạc
3 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 587 10,3 10,8 10,4 10,7 10,7 9,1 10,2 10,4 10,5 9,8 102,9 689,9 1,0  Đồng
4 Vũ Khánh Hải Hải Dương 588 10,4 10,1 10,6 10,5 9,8 9,8 10,5 10,0 10,5 9,6 101,8 689,8 0,1
5 Dương Anh Quân Hà Nội 586 10,8 10,0 10,8 10,4 10,6 9,9 10,3 10,7 10,1 9,9 103,5 689,5 0,3
6 Phùng Viết Dũng Hà Nội 590 10,7 8,8 10,4 8,9 10,4 9,6 10,0 9,4 10,7 9,6 98,5 688,5 1,0
7 Lê Cao Kiên Quân đội 587 9,8 9,6 9,9 9,7 10,1 10,0 10,4 10,0 10,7 10,3 100,5 687,5 1,0
8 Nguyễn Thành Nam Quân đội 588 10,2 10,3 10,4 9,7 10,0 9,9 8,9 10,2 9,2 9,2 98,0 686,0 1,5