Thông báo áp dụng Luật Bắn súng Thế giới ISSF 2013

Tin tức và chia sẻ tại đây hoặc liên hệ 0904.97.98.99 - shootersonvn@me.com