Hoàng Xuân Vinh đứng đầu Bắn súng Thế giới 2014

Tổng hợp thành tích Bắn súng 2014

Thông báo áp dụng Luật Bắn súng Thế giới ISSF 2013

Để xem được tài liệu định dạng PDF trên máy tính. Bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng tại đây