Hoàng Xuân Vinh đứng thứ nhất trong tốp 10 Bắn súng Thế giới 2014

Thông báo áp dụng Luật Bắn súng Thế giới ISSF 2013

Để xem được 1 số tài liệu dạng file PDF trên máy tính. Bạn nên tải và cài đặt ứng dụng tại đây